Burn-out preventie (3). Excellent onderhandelen over de werksituatie. Met praktijkvoorbeelden.

Eerste uitgave 1981 en anno 2017 in 31e druk (!) verkrijgbaar. “Excellent onderhandelen. Een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in elke onderhandeling”, geschreven door Roger Fisher, William Ury en Bruce Patton. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam / Antwerpen.

Het idee om te gaan praten over een andere indeling van het werk is bedreigend. Wie weet hoe dat afloopt? Toch hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn. In dit en een volgend blog worden een aantal eenvoudige adviezen gegeven die helpen dergelijk gesprekken goed te laten verlopen. Let op het meervoud. Eerste regel al vast, ga er van uit dat wezenlijke verandering tijd kost. In deze is geduld een bruikbare eigenschap. Vrijwel zeker gaat het niet in één gesprek lukken. En dat is niet erg.

Wat zou anders moeten?

Het belangrijkste is dat u een verlanglijstje heeft, een aantal punten die tot vermindering van werkstress zou kunnen leiden. Dit lijstje is opgesteld aan de hand van het JDCS model zoals beschreven in voorgaande blogs. Daarbij is een rangorde handig. Wat heeft prioriteit? Lees verder Burn-out preventie (3). Excellent onderhandelen over de werksituatie. Met praktijkvoorbeelden.

De wachtlijsten in de GGZ zijn uit de hand gelopen. Mede een effect van introductie POH-GGZ?

Met name in de huisartspraktijken gaat het eigenlijk niet meer. Het aantal patiënten met psychische klachten – toch altijd al een kernprobleem voor de huisartsen – is dermate toegenomen dat niet meer aan de vraag voldaan kan worden. Voeg daarbij de afbouw van de gespecialiseerde GGZ en de beperkingen van de eerstelijnszorg, dan is er nu sprake van een noodsituatie. Het heeft alle aandacht van de nieuwe regering. Lees verder De wachtlijsten in de GGZ zijn uit de hand gelopen. Mede een effect van introductie POH-GGZ?

Burn-out preventie (2). Een eenvoudige analyse, richting onderhandelen over minder werkdruk.

Laat u niet opjagen als u onderhandelt over verbetering in uw arbeidsomstandigheden.

Er zijn veel burn-out factoren. Wat nu?

Stel, de snelle taxatie zoals die in het vorige blog beschreven werd, heeft duidelijk gemaakt dat er een fors aantal burn-out veroorzakende factoren aanwezig zijn. Het is goed daarin een rangorde aan te brengen. Wat is het meest belastend? Wat zorgt voortdurend voor werkdruk? Zijn er taakonderdelen die af en toe vervelend zijn, maar die soms meevallen? Laat het oordeel of er wel of niet wat aan te doen is, nog achterwege. Eerst dat overzicht. Lees verder Burn-out preventie (2). Een eenvoudige analyse, richting onderhandelen over minder werkdruk.

Burn-out preventie (1). Een snelle screening van het werk op (objectief) belastende factoren. Voorkom onnodige twijfels aan het eigen functioneren.

Wat er de laatste jaren zo veranderd is

Het geldt voor alle werknemers. Als de eerste symptomen van burn-out zich aandienen, in de vorm van extreme vermoeidheid, uitputting en verlies van tevredenheid over het werk, dan begint ook het twijfelen. Komt het door de arbeidsomstandigheden dat het niet goed gaat? Of is hier sprake van persoonlijk onvermogen? Vooral aan het begin van de loopbaan wil men deze twijfels liever niet delen met collegae op de werkvloer. Het risico op stigmatisering is te groot.

Lees verder Burn-out preventie (1). Een snelle screening van het werk op (objectief) belastende factoren. Voorkom onnodige twijfels aan het eigen functioneren.