Benchmarken met ROM (2). Het is toch niet te geloven…?

Wie de voorgeschiedenis van de Stichting Benchmark GGZ gevolgd heeft vraagt zich af, hoe het mogelijk is dat het oordeel van zoveel deskundigen bij de oprichting van deze onderneming terzijde is gelegd. Ik ga hier niet nog eens opnoemen hoeveel hoogleraren, psychotherapeuten, behandelaren en onderzoekers gewezen hebben op de risico’s van benchmarking. Die kritiek is al jaren aan de gang. De dreiging die uitgaat van de gezamenlijke macht van de zorgverzekeraars is echter dermate groot, dat het merendeel of het totaal (!) van de instellingen en behandelaren door de knieën gaat en de collectieve ROM data aanlevert. Begrijpelijk. U wilt geen ROM data aanleveren? Heel goed. Dan ook geen vergoedingen van uw behandelingen. Lees verder Benchmarken met ROM (2). Het is toch niet te geloven…?

Benchmarken met ROM (1). De Fyra van de geestelijke gezondheidszorg.

Exact meten en zo vervolgens bepalen wat kwalitatief goede en slechte behandelingen zijn. Dat is het achterliggende idee bij benchmarken met ROM. En vanzelfsprekend heeft een en ander financiële gevolgen.

ROMMEN is leuk

Er is niets mis met het oorspronkelijke uitgangspunt van Routine Outcome Monitoring. ROM was -is- bedoeld als resultaatmeting van behandelingen. Een behandelaar is voortdurend nieuwsgierig naar het effect van zijn interventies. Lees verder Benchmarken met ROM (1). De Fyra van de geestelijke gezondheidszorg.

Psycholoog in de psychiatrie (5). Ambulantisering en de rol die de gedragswetenschappen daarbij kunnen vervullen.

Een modern verblijfspaviljoen voor chronische psychiatrische patiënten. Rivierduinen, locatie Leidschendam. (Foto PJB)

 

Teveel GGZ klinische bedden in Nederland

In Europa behoort Nederland tot de landen met het hoogste aantal bedden per 100.000 inwoners. In Italië en Engeland liggen die percentages aanmerkelijk lager. Lees verder Psycholoog in de psychiatrie (5). Ambulantisering en de rol die de gedragswetenschappen daarbij kunnen vervullen.

Psycholoog in de psychiatrie (4). De meerwaarde in het multidisciplinaire team.

Eigenlijk is agressie helemaal niet het grootste probleem in de chronische psychiatrie. Apathie, doelloosheid en isolement zijn veel vaker voorkomende negatieve ontwikkelingen. Dat hangt ook samen met de ziekte schizofrenie. (Foto collectie PB)

 

Koos Nederbeek nam het woord, een van de meest ervaren verpleegkundigen van de naastgelegen afdeling Cederhof, waarvan het personeel assistentie zou verlenen bij het mobiliseren van Willem de Beer. Lees verder Psycholoog in de psychiatrie (4). De meerwaarde in het multidisciplinaire team.